تولید کننده سینی کابل

تولید کننده سینی کابل

تولید کننده سینی و نردبان کابل به همراه کلیه اتصالات مربوط به سینی کابل و نردبان کابل شامل زانوئی سینی کابل , سه راهی سینی کابل , چهار راهی سینی کابل

تبدیل سینی کابل , رابط سینی کابل , ساپورت سینی کابل , براکت سینی کابل . پیچ و مهره سینی کابل

تولید کننده سینی کابل
تولید کننده سینی کابل

تولید کننده سینی کابلسینی کابل ها گالوانیزه با آبکاری گرم می باشد که ضد زنگ بوده

و مناسب محیط های مرطوب و اسیدی می باشد.

 

 

Related Posts

ساپورت سینی کابل
نردبان کابل

دیدگاهتان را بنویسید