جعبه تقسیم

جعبه تقسیم (Junction Box)

برای گرفتن انشعاب در سیم کشی و در مسیر کابل ها از جعبه تقسیم (جانکشن باکس) استفاده می شود. به این صورت که سیم و کابل از طریق لوله برق به جعبه وارد شده و داخل آن انشعاب لازم گرفته می شود.

سوراخ تعبیه شده بنا به نیاز PG 13.5/ PG16/ PG21 خواهد بود.

جعبه تقسیم آلومینومی به جعبه چدنی نیز شهرت دارد.

جعبه تقسیم

 

 

مجتمع صنعتی سهیل