ريل چنگالي

ريل چنگالي

انواع ریل و بست چنگالی جهت نگهداری لوله برق از ریل

بست چنگالی ریل بست چنگالی نگهدارنده کابل و لوله های برق گالوانیزه

ريل چنگالي و بست چنگالي جهت هدايت كابل بطور منظم
ريل چنگالي و بست چنگالي جهت هدايت كابل بطور منظم

ریل چنگالی نوعی ریل است که برای نگه داشتن لوله فولادی برق از آن استفاده می شود. که ازجنس ورق فولادی تولید شده و در دو نوع گالوانیزه سرد و گرم می باشند.

برای استحکام لوله های فولادی برق در محل تاسیسات

يوچنل وريل چنگالي خور پانج دار درواقع دوكار انجام ميدهد جهت ساپورت سقفي استفاده براي ريل چنگالي

يوچنل و ريل چنگالي
يوچنل و ريل چنگالي