ساپورت دیواری L در ابعاد مختلف

ساپورت دیواری L در ابعاد مختلف

بست و ساپورت ها: ساپورت های مخصوص سینی کابل و نردبان کابل که در انواع مختلف ساخته شده و قابل ارائه می باشد.

که نمونه های آن شامل ساپورت دیواری ( براکت ) ، ساپورت سقفی، ساپورت زمینی و غیره می باشد.

همچنین بست ها در انواع مختلف : بست چنگالی ،بست چنگکی، بست اسپیت و غیره قابل ارائه می باشد.