ساپورت دیواری L در ابعاد مختلف

ساپورت دیواری L در ابعاد مختلف

ساپورت دیواری L در ابعاد مختلف
ساپورت دیواری L در ابعاد مختلف
ساپورت دیواری
ساپورت دیواری

 

 

                                                 

      ساپورت دیواری L در ابعاد مختلف

بست و ساپورت ها: ساپورت های مخصوص سینی کابل  که در انواع مختلف ساخته شده و قابل ارائه می باشد.

که نمونه های آن شامل ساپورت دیواری ( براکت ) ، ساپورت سقفی، ساپورت زمینی و غیره می باشد.

 

تولید ساپورت دیواری L در ابعاد مختلف

ساپورت های دیواری با لچکی تولید می شوند که این امر باعث افزایش مقاومت ساپورت می شود. 

این ساپورتها با استفاده از جوش CO2 جوشکاری شده که نسبت به سایر جوش ها مقاوم تر می باشد.

 

Related Posts

ساپورت سقفي توسط راد تمام رزوه و يوچنل