ساپورت دیواری L در ابعاد مختلف

ساپورت دیواری L در ابعاد مختلف

ساپورت دیواری L در ابعاد مختلف
ساپورت دیواری L در ابعاد مختلف
ساپورت دیواری
ساپورت دیواری

ساپورت دیواری LED در ابعاد مختلف

بست و ساپورت ها: ساپورت های مخصوص سینی کابل و نردبان کابل که در انواع مختلف ساخته شده و قابل ارائه می باشد.

که نمونه های آن شامل ساپورت دیواری ( براکت ) ، ساپورت سقفی، ساپورت زمینی و غیره می باشد.

همچنین بست ها در انواع مختلف : بست چنگالی ،بست چنگکی، بست اسپیت و غیره قابل ارائه می باشد.

تولید ساپورت دیواری LED در ابعاد مختلف

براکت دیواری … با طرح های مختلف و ساخته شده از ترکیب آهن و آلومینیوم

Related Posts

ساپورت سقفي توسط راد تمام رزوه و يوچنل