ساپورت دیواری L در ابعاد مختلف

ساپورت دیواری L در ابعاد مختلف

ساپورت دیواری L در ابعاد مختلف
ساپورت دیواری L در ابعاد مختلف
ساپورت دیواری
ساپورت دیواری

 

 

                                                 

      ساپورت دیواری L در ابعاد مختلف

بست و ساپورت ها: ساپورت های مخصوص سینی کابل  که در انواع مختلف ساخته شده و قابل ارائه می باشد.

که نمونه های آن شامل ساپورت دیواری ( براکت ) ، ساپورت سقفی، ساپورت زمینی و غیره می باشد.

 

تولید ساپورت دیواری L در ابعاد مختلف

 

Related Posts

ساپورت سقفي توسط راد تمام رزوه و يوچنل