ساپورت سقفي توسط راد تمام رزوه و يوچنل

ساپورت سقفي توسط راد تمام رزوه و يوچنل

 ساپورت سقفی دوبل مدل پیوسته U · ساپورت سقفی دو تیکه قابل تنظیم دوبل · ساپورت سقفی دو تیکه

منظور از ساپورت سقفی، سیستم نگهدارنده سینی کابل بر روی سقف و یا دیوار می باشد که این سیستم نگهداری وزن مجموعه سیستم و کابلهای درون آن را تحمل می کند.

ساپورت سقفي توسط راد تمام رزوه و يوچنل
ساپورت سقفي توسط راد تمام رزوه و يوچنل
ساپورت سقفي دوطرفه

ساپورت سقفي دوطرفه جهت هدايت لوله هاي برق نردبان كابل سيني كابل

Related Posts

کاهش هزینه‌ها با استفاده از سینی کابل
سینی کابل گالوانیزه
ویژگی های سوراخکاری و برشکاری سینی کابل با دستگاه cnc
مشخصات عمومی سینی کابل