سی چنل يا سی ريل

سی چنل يا سی ريل

سی ریل
  • يك قطعه ی بسيار كاربردي جهت نگهداشتن لوله هاي فولادی و كابل به وسيله بست های دوتيكه مخصوص
  • از سی چنل به عنوان نگهدارنده سینی کابل و نردبان کابل در سقف نیز استفاده می شود.
  • به سی چنل، جی چنل هم گفته می شود.

     

     

سی چنل شش خم
سی چنل شش خم
تولید و پخش سی چنل
تولید و پخش سی چنل

مجتمع صنعتی سهیل