سي چنل يا سي ريل

سي چنل يا سي ريل

ریل چنگالی ساده
سی ریل

•يك قطعه ي بسيار كاربردي جهت نگهداشتن لوله هاي فولادي و كابل به وسيله بست هاي دوتيكه مخصوص
•نگهدارنده ي أنواع مختلف سيني و نردبان كابل بر روي ديوار ،زمين وسقف