سی چنل يا سی ريل

سی چنل يا سی ريل

سی ریل

•يك قطعه ي بسيار كاربردي جهت نگهداشتن لوله هاي فولادی و كابل به وسيله بست های دوتيكه مخصوص
•از سی چنل به عنوان نگهدارنده سینی کابل و نردبان کابل در سقف نیز استفاده می شود.

 

سی چنل شش خم
سی چنل شش خم
تولید و پخش سی چنل
تولید و پخش سی چنل

مجتمع صنعتی سهیل