سینی کابل یا نردبان کابل؟

تفاوت سینی کابل و نردبان کابل

یکی از سوالاتی که در زمینه مدیریت سیستم کابل کشی ممکن است مطرح شود این است که در پروژه ها کدام تجهیز بر دیگری برتری دارد، سینی کابل یا نردبان کابل؟

             سینی کابل یا نردبان کابل؟

برای یافتن پاسخ این سوال می بایست به تفاوت های این دو تجهیز که در ادامه به آنها اشاره شده است توجه نمود.

  • کابل ها در درون سینی کابل از محافظت مکانیکی بیشتری نسبت به نردبان کابل برخوردارند.
  • علی رغم اینکه قسمت قابل توجهی از سینی کابل پانچ شده و سوراخ می باشد ولی کابل ها در نردبان کابل تهویه بهتری دارند.
  • تولید نردبان کابل نسبت به سینی کابل راحت تر و سریعتر می باشد.
  • سینی کابل از نظر بصری زیبایی بیشتری نسبت به نردبان کابل دارد لذا بیشتر در مکانهایی که در معرض دید است از سینی کابل استفاده می شود.
  • قیمت نردبان کابل به دلیل جنس کمتری که در تولید آن استفاده می شود پایین تر است.

با توجه به مطالب بالا و نیازسنجی پروژه ها می توان پاسخ سوال بالا را یافت.