قیمت سینی کابل

قیمت سینی کابل به پارامترهای زیر بستگی دارد:

  1. جنس ورق
  2. ضخامت ورق
  3. ابعاد سینی کابل

 

در ادامه به تشریح هر کدام از فاکتورها می پردازیم.

1- جنس ورق 

ورق هایی از جنس آلومینیوم، استیل و گالوانیزه در ساخت سینی کابل استفاده می شود که در این میان بیشترین کاربرد و استفاده به ورق گالوانیزه تعلق دارد.

از بین ورق های نامبرده گالوانیزه فابریک کمترین و استیل بیشترین قیمت را دارند.

 

2- ضخامت ورق

 سینی کابل ها با ورق هایی به ضخامت 0.6، 0.7، 0.8 ،0.9، 1، 1.25 و 1.5 میلیمتر تولید می شوند. 
مجتمع صنعتی سهیل قادر به تولید سینی کابل با کلیه ضخامت هاست.

طبیعتاً هرچه ضخامت ورق بیشتر شود قیمت سینی هم افزایش می یابد.

 

3- ابعاد سینی کابل

با توجه به مقدار و حجم کابل های مورد استفاده ابعاد سینی کابل قابل محاسبه خواهد بود، که در این میان تعداد و قطر کابل بیشترین تأثیر را در تعیین ابعاد دارند.

هرچه قطر کابل بیشتر باشد باید از سینی با عمق (ارتفاع) بیشتری استفاده کرد.

از سوی دیگر هرچه تعداد کابل ها بیشتر شود میبایست عرض سینی کابل را افزایش داد.

عرض سینی ها از 5 سانت تا 100 سانتیمتری قابل تولید هستند. 

عمق استاندار سینی کابل 4 سانتیمتر است که با افزایش قطر کابل میبایست عمق سینی را بیشتر در نظر گرفت.

 

 

عامل مهم دیگری که در قیمت گذاری سینی کابل تأثیر دارد، پوشش سینی می باشد. با این توضیح که سینی های گالوانیزه با پوشش آبکاری گرم  به علت استفاده بیشتر فلز روی، از قیمت بالاتری نسبت به گالوانیزه فابریک برخوردارند.

 

فاکتور آخر که در قیمت سینی کابل اثر گذار است تعداد خم سینی کابل بوده که به طور استاندارد سینی ها چهار خم تولید می شوند ولی بنا به نیاز کارفرما و پروژه ممکن است شش خم سفارش گذاری شود که طبیعتاً سینی کابل شش خم قیمت بیشتری دارد.