مجتمع صنعتی سهیل

photo_2016-08-28_12-57-22

مجتمع صنعتی سهیل

تولید و پخش سازه های فلزی برق،لوله های فلزی برق و اتصالات،سینی کابل و لوازم مربوطه،نردبان کابل،تراکینگ

photo_2016-09-05_13-46-50

زانویی 45درجه و 90درجه سه راهی وچهار راهی نردبان کابل

photo_2016-09-05_14-52-41

نردبان کابل همراه با پله بست چنگالی

 

 

Leave A Reply