مراحل ساخت سینی کابل

ساخت سینی کابل

در این قسمت سعی داریم مراحل ساخت سینی کابل در کارخانه مجتمع صنعتی سهیل که به طور کلی شامل برشکاری، پانچکاری و خمکاری می باشد را توضیح دهیم.

 

مراحل ساخت سینی کابل
مراحل ساخت سینی کابل

 

پس از خرید و انتخاب ورق مناسب، ورق ها به کارخانه انتقال داده شده و در بدو ورود کنترل کیفی بر روی آنها صورت گرفته و به بخش برشکاری انتقال داده می شوند. در این بخش با توجه به ابعاد مورد نیاز ورق های آهنی برش داده شده و سپس به بخش پانچینگ فرستاده می شوند. در این واحد ورق های برش خورده با استفاده از پرس های ضربه ای و با استفاده از قالب های پیشرفته کف سینی ها پانچ می گردند. با توجه به کیفیت بالای قالب های موجود عموماً سینی ها فاقد پلیسه می باشند. مرحله آخر در ساخت سینی کابل، مرحله خمکاری بوده که با توجه به عرض و ارتفاع مورد نیاز سینی ها خمکاری می شوند.

سینی کابل

نکات حائز اهمیت در سینی کابل های تولیدی مجتمع صنعتی سهیل:

  1. انتخاب و خرید ورق های مرغوب و فاقد شوره
  2. طراحی و پانچ لوبیایی فاقد پلیسه
  3. طراحی دقیق اتصال های رایط جهت نصب سینی کابل ها به یکدیگر

 

مجتمع صنعتی سهیل