سی چنل يا سی ريل

سی چنل يا سی ريل

سی چنل يا سی ريل يك قطعه ی بسيار كاربردي جهت نگهداشتن لوله هاي فولادی و كابل به وسيله بست های دوتيكه مخصوص از سی چنل به عنوان نگهدارنده سینی کابل و نردبان کابل در سقف نیز استفاده می شود. به سی چنل، جی چنل هم گفته می شود.