اتصالات و رابط سينی كابل

اتصالات و رابط سينی كابل

  اتصالات و رابط سينی كابل   اتصالات از تجهیزاتی است که مکمل سینی گذاری بوده و از جهت سهولت در اجرا حائز اهمیت می باشد.   جهت وصل نمودن دو سینی کابل از رابط سینی استفاده می شود.                  سه راهی و دوراهی (زانویی) سینی کابل   […]