نردبان كابل چيست

نردبان كابل چيست

نردبان كابل چيست؟   نردبان کابل محصول دیگری از مجتمع صنعتی سهیل است که همچون سینی کابل بوده با این تفاوت که از نردبان کابل برای انتقال عمودی کابلها و از سینی کابل ها برای انتقال افقی معمولاً استفاده می شود. عرض پله های نردبان معمولاً در طول های ۱۰۰ تا ٩٠٠میلی متری ساخته میشود. […]