بست چنگالی

بست چنگالی

بست چنگالی یک ابزار مفید و کاربردی هنگام کابل کشی و لوله کشی برق می باشد. از این قطعه جهت نگهداری و محکم نمودن لوله های فولادی برق و همچنین کابل ها استفاده می شود.

استفاده از این بست نه تنها موجب نگهداری محکم لوله های فولادی برق و کابل ها شده بلکه سیستم برقکشی را نیز مرتب و منظم می نماید.

 این بست ها را می توان در ریل چنگالی یا پله های نردبان کابل با پله چنگالی استفاده کرد.

همانطور که در شکل زیر مشاهده می شود می توان سفتی بست را بوسیله پیچی که بر روی آن نصب شده تنظیم نمود.

بست چنگالی

بست چنگالی (چنگکی)

بست چنگکی نام دیگر بست چنگالی است.

مجتمع صنعتی سهیل