پیچ راد

پیچ راد

پیچ راد                                      راد تمام رزوه

پیچ راد تمام رزوه مناسب جهت استفاده در ساپورت سقفی

 

       انکر بولت

 

انکربولت                         انکربولت

 

انکر بولت (Anchor bolt)  برای چفت و بست کردن روی سطوح صلب مثل بتن جهت نصب ساپورت سقفی توسط پیچ راد مورد استفاده قرار می‌ گیرد.

 

 

 

مجتمع صنعتی سهیل

Related Posts

ساپورت سقفي توسط راد تمام رزوه و يوچنل