سی چنل يا سی ريل

سی چنل يا سی ريل

سی چنل يا سی ريل •يك قطعه ي بسيار كاربردي جهت نگهداشتن لوله هاي فولادی و كابل به وسيله بست های دوتيكه مخصوص •از سی چنل به عنوان نگهدارنده سینی کابل و نردبان کابل در سقف نیز استفاده می شود.