جعبه تقسیم

جعبه تقسیم

جعبه تقسیم (Junction Box) برای گرفتن انشعاب در سیم کشی و در مسیر کابل ها از جعبه تقسیم (جانکشن باکس) استفاده می شود. به این صورت که سیم و کابل از طریق لوله برق به جعبه وارد شده و داخل آن انشعاب لازم گرفته می شود. سوراخ تعبیه شده بنا به نیاز PG 13.5/ PG16/ […]