قوطی کلید

قوطی کلید

قطعه ای بسیار کاربردی در کابل کشی توکار که داخل دیوار تعبیه شده و تمامی رشته سیم ها و متعلقات پریزها و کلیدها درون آن قرار می گیرند. از مزایای استفاده از قوطی کلید می توان به موارد زیر اشاره کرد:   نظم بخشیدن به برقکشی و افزایش کیفیت سیم کشی افزایش عمر و ماندگاری […]