سینی کابل شش خم بغل پانچ

سینی کابل شش خم بغل پانچ

سینی کابل دیواره پانچ شده در ابعاد مختلف

سینی کابل شش خم بغل پانچ
سینی کابل شش خم بغل پانچ

شش خم کردن سینی کابل سبب بالا رفتن استحکام و مقاومت سینی می شود.

یکی از مزایای سینی کابل شش خم این است که لبه سینی به علت خم به سمت داخل تیز نبوده لذا احتمال پارگی کابل به حداقل می رسد.

پانچ های استفاده شده در دیواره سینی می تواند به عبور بیشتر جریان هوا کمک نماید.

 همچنین سینی ها در انواع مختلف سینی کابل گالوانیزه سرد و گالوانیزه گرم تولید میگردند.

مجتمع صنعتی سهیل

تولیدسینی کابل شش خم بغل پانچ